KONYADA

KONYADA
COUNTRY :
Turkey
CITY :
Konya
PROGRAM :
Retail 65.000 m2 GLA
Offices 12.500 m2 GLA
SHARE THIS